Projecten

1: Water en Bomen

Water is essentieel om te bestaan. Water schept het leven en daarom is het belangrijk dat mensen in gebieden waar water schaars is, de mogelijkheid krijgen om in hun eigen behoefte te voorzien.

Juist om die reden helpt Genesis elk jaar opnieuw de bevolking in de Sahara van Marokko, door waterputten en bomen aan te leggen.


 

2: Cultuur dagen

In een multiculturele samenleving is begrip en tolerantie de basis van een goede samenleving. Genesis vzw organiseert om die reden dan ook op regelmatige basis een multiculturele dag.

Opbrengsten uit consumpties en giften e.d. worden voor diverse projecten gebruikt.


 

3: Educatieve projecten : Bestrijding analfabetisme onder vrouwen.

Als Vzw vinden we het heel belangrijk dat een bevolking zelfredzaam wordt. Je leert iemand beter vissen, dan dat je die afhankelijk maakt van je vis.  Een handig instrument om mensen te versterken, is  vorming en andere educatieve projecten. Om een gemeenschap te emanciperen en naar een hogere level te tillen moet je het analfabetisme bestrijden.

In het zuidoosten van Marokko is het analfabetisme zeker onder de vrouwen meer dan  65%. We mikken op kinderen en zeker de meisjes om ze te helpen bij hun educatieve ontwikkeling.


 

4 : Inleeftochten door de woestijn: Jezelf herontdekken in een mooi landschap.

Twee maal per jaar organiseren we een woestijntocht.Een wandeltocht in de voetsporen van Paulo Coelho en zijn Alchemist.  Even ver weg tot rust komen in een veranderlijk landschap.

Een landschap die je uitnodigt om terug tot de essentie en eenvoud te gaan.¨Uit de stilte komt kracht.  ¨De kracht om ook een innerlijk reis aan te gaan.  Een innerlijke reis met vragen als " leef ik of word ik geleefd ?" of ¨Ben ik goed bezig met mijn leven of wat wil ik veranderen ?¨

Bent u ook op zoek naar innerlijke rust ? Klik dan hier!!   


 

 5 : ¨Score Your Goal¨ - Werkzoekende versterken

Dit is een project waar we werkzoekenden terug integreren op de arbeidsmarkt via heel specifieke methodieken.

Sport, mentale coaching, maatschappelijke oriëntatie en sollicitatie technieken komen hier aan bod. Deze methodieken zijn ontwikkelt door Mustafa Harraq  en ACV Limburg( Martien Bortels)