Over ons

GENESIS vzw is opgericht op initiatief van Mustafa Harraq die naast zijn functie als voorzitter ook werkzaam is als bijblijfconsulent, tewerkstelling/live/stresscoach.

De feitelijke oprichting vond plaats op donderdag 3 september 2015 waarbij alle leden officieel de statuten getekend hebben om de vzw definitief in het leven te roepen.

MISSIE & VISIE

De vereniging vzw Genesis heeft als missie:

  • Kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam te maken en hen innerlijk te versterken.

  • Te werken aan meer verdraagzaamheid in de samenleving en toenadering tussen verschillende gemeenschappen.

  • Wereldwijd mensen en gemeenschappen met een maatschappelijke achterstand zelfredzamer maken en versterken. Vzw Genesis realiseert zijn missie via een breed aanbod van sport- en tewerkstellingsprojecten, culturele, educatieve en sociale projecten, activiteiten en reizen in binnen- en buitenland.

Dit alles vind telkens plaats op maat van de mensen en gemeenschappen waarop de vzw zich richt. Concreet gaat dit bijvoorbeeld over projecten als

“Score your goal” (waarbij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via sport, mentale coaching en maatschappelijke oriëntatie de brug naar een succesvolle instap in de arbeidsmarkt maken), multiculturele en interreligieuze projecten en activiteiten, het organiseren van inleef- en uitwisselingsreizen naar diverse landen, het graven van waterputten, planten van bomen en het opzetten agrarische projecten en onderwijsprojecten wereldwijd, enz. (Deze lijst is niet exhaustief).