Blog

Eet dag zondag 24/3/2019

Beste vrienden, bij deze zijn jullie allen uitgenodigd om langs te komen naar onze eetdag. We zullen dit jaar ook een goede doel uitkiezen om een financiële schenking te doen. Later zullen we hierover meer informatie bezorgen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de hieronder vermelde leden van de werkgroep. Alvast bedankt voor jullie steun!

Inleeftocht: met 12 jongeren naar Marokko( van 25 oktober tot 4 november 2018)

Genk is een super diverse samenleving. Niet alleen is er een enorme verscheidenheid aan etnische afkomsten, evenzeer is er een gigantische diversiteit aan opleidingen, economische status, historische achtergronden, familiale achtergronden, persoonlijke achtergronden en noem maar op. Ondanks de vele goede signalen die in de Genkse samenleving te zien zijn, ervaren we bij jongeren nog heel wat…

Bomen en Water

Water is essentieel om te bestaan.Water schept het leven en daarom is het belangrijk dat mensen in gebieden waar water schaars is, de mogelijkheid krijgen om in hun eigen behoefte te voorzien.Juist om die reden helpt Genesis elk jaar opnieuw de bevolking in de Sahara van Marokko, door waterputten en bomen aan te leggen.