Mustafa Harraq

Klik op foto voor mijn cv

Ik ben Mustafa Harraq geboren en getogen in Genk. Als zoon van een mijnwerker heb ik mijn jeugd doorgebracht in een arbeiderswijk. Schuin tegenover het huis van Rocco Granata. Mijn jeugdjaren heb ik gevoetbald bij Thor waterschei. Een goede leerschool voor het leven.

Door een zware ongeval heb ik mijn voetbalcarrière vroegtijdig moeten stoppen. De grootste ervaring in deze ongeval was mijn doodservaring.

Op heel jonge leeftijd werd ik geconfronteerd met mijn tijdelijkheid maar ook fysieke beperkingen. Na een revalidatie van maanden ben ik uit mijn rolstoel geraakt om zo mijn evenwicht te vinden tussen het tijdelijke en eeuwige.

Mijn wonden begonnen te genezen maar psychisch had ik toch een dreun gehad.

Zonder diploma heb ik na mijn revalidatie het heel moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Schoonmaak en productiearbeid was het hoogst haalbare voor mij.

Na mijn acht uren op Ford deed ik vrijwilligerswerk. Op fabriek ging ik werken voor het geld en tijdens mijn vrije tijd ging ik werken voor de voldoening. Mensen helpen en coachen gaf me energie voor twee.

Door mijn doodservaring ben ik heel veel gaan lezen en ook me gaan verdiepen met alles wat met mensen , zingeving en coaching te maken had.

Als laaggeschoolde wist ik dat er maar één manier was om persoonlijk te groeien en tegelijkertijd andere mensen te helpen. Deze manier was terug gaan studeren.

Tijdens mijn carrière op Ford heb ik mijn graduaat Sociale werker gehaald op de sociale school in Heverlee.

In 2003 mocht ik een nieuwe carrière switch doen. Van productie arbeider mocht ik van mijn hobby mijn job maken.  Binnen het ACV mocht ik mensen empoweren en coachen naar een tewerkstelling of opleiding.

Sinds mijn carrière switch heb ik de ene vorming na de andere gedaan om zo mezelf en anderen beter te kunnen dienen. ( zie CV)Elke persoon die je coach brengt je ook dichter bij jezelf.

Al deze opleidingen heb ik steeds geïntegreerd in mijn werking van het ACV en in eigen persoonlijke groei. Hoe meer jezelf weet hoe beter je anderen kan helpen.

Sinds 2007 doe ik woestijnreizen en sociale projecten in het Zuidoosten van Marokko. De aanleiding was, dat ik dat jaar een boek in mijn handen kreeg, namelijk “ de Alchemist” geschreven door Paolo Coelho.  Dat boek was een voltreffer. Het raakte mijn hart en ziel en vervoerde mijn lichaam voor het eerst naar de woestijn van Zagora. Ik kwam daar mezelf tegen en besefte dat ik deze mooie ervaring met anderen moest delen.  Sindsdien organiseer tweemaal per jaar een inleeftocht. Ik doe dit als vrijwilliger. Mijn medereizigers betalen alleen hun kosten en een kleine bijdrage aan een sociaal project ginder ter plaatse waar ze getuigen van zijn. Mijn medereizigers gaan mee om al wandelend door de woestijn alles op een rijtje te zetten.  Verder coach ik hun vanuit eigen ervaring. Zie website www.desertandsoul.be

Als voorzitter van vzw Genesis kan ik terugkijken op een vruchtbare werking. We geven heel wat mensen de kans om tot rust te komen via onze woestijn en inleefreizen. Elk jaar nemen we diverse mensen mee. We hebben al mensen met een burn-out, depressie, één of ander vorm van autisme, natuur bewonderaars, wandellaars, mensen op zoek naar zichzelf, rustzoekende personen enz.. mee gehad op onze reizen.

Ook onze sociale projecten mogen er zijn. Vanaf 2007 tot heden hebben we meer dan 5000 bomen geplant in de woestijn. Zo hebben we 35 waterputten geslagen in de regio van M`hamed en Zagora. Op deze manier voorzien we meer dan 12.000 mensen van drinkbaar water. Vanaf mei zijn we begonnen aan een nieuwe uitdaging. We gaan jongeren meenemen in een proces

  • Zelfkennis en tolerantie naar anderen.

  • ecologie- economie.

  • Bewustwording rond alles wat te maken heeft met klimaat en milieu

  • Samen gaan voor een maatschappij die gebaseerd is op verbinden en niet op polarisering.

De hoogte punt wordt een inleefreis naar de woestijn waar we 1500 dadelbomen gaan planten en een waterput gaan aanleggen voor een weeshuis. Tijdens de zesdaagse wandeltocht door de woestijn gaan ze een businessplan maken over hun eigen leven.

Na de inleef-woestijntocht gaan deze jongeren hun ervaringen delen op scholen en jeugdwerkingen.

Mijn drijfveer en motivatie om bij vzw Genesis een bijdrage te leveren, is het gegeven dat alles wat me energie geeft samen komt bij deze mooie organisatie. Ik wordt omringd door gelijkgezinden die mee willen helpen aan een wereld voor iedereen.

Mustafa Harraq