Bomen en Water

Water is essentieel om te bestaan.Water schept het leven en daarom is het belangrijk dat mensen in gebieden waar water schaars is, de mogelijkheid krijgen om in hun eigen behoefte te voorzien.Juist om die reden helpt Genesis elk jaar opnieuw de bevolking in de Sahara van Marokko, door waterputten en bomen aan te leggen.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *