• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Woestijnreizen

Woestijnreizen

Inleeftochten door de woestijn. Jezelf herontdekken in een mooi landschap. Twee maal per jaar ...

Read More

Onze projecten

Onze projecten

Educatieve projecten. Score your Goal!! Water en Bomen. Cultuur dagen.

Read More

Bomen & Water

Bomen & Water

Water is essentieel om te bestaan. Het schept leven. Precies daarom is het belangrijk ...

Read More

De vereniging Vzw Genesis heeft als missie:

Kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam te maken en hen innerlijk te versterken.  Te werken aan meer verdraagzaamheid in de samenleving en toenadering tussen verschillende gemeenschappen.

Wereldwijd mensen en gemeenschappen met een maatschappelijke achterstand zelfredzamer maken en versterken. Vzw Genesis realiseert zijn missie via een breed aanbod van sport- en tewerkstellingsprojecten, culturele, educatieve en sociale projecten, activiteiten en reizen in binnen- en buitenland.

Dit alles vind telkens plaats op maat van de mensen en gemeenschappen waarop de vzw zich richt. Concreet gaat dit bijvoorbeeld over projecten als

“Score your goal” (waarbij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via sport, mentale coaching en maatschappelijke oriëntatie de brug naar een succesvolle instap in de arbeidsmarkt maken), multiculturele en interreligieuze projecten en activiteiten, het organiseren van inleef- en uitwisselingsreizen naar diverse landen, het graven van waterputten, planten van bomen en het opzetten agrarische projecten en onderwijsprojecten wereldwijd, enz. (Deze lijst is niet exhaustief).